Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter Alnö runt 2016


Preliminära Seglingsföreskrifter Alnön Runt - 2016-06-18

Tävling: Alnön Runt 2016 Öppen tävling för kölbåtar enligt SRS och Entypsklasser.
Tävlingen ingår i Guldkusten Cup

Datum: 2016-06-18

Arrangör: Sundsvalls Segelsällskap

1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.
1.5 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte.
1.6 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser (OBS preliminär klassindelning):
Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0.90 till och med 1.14. Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 1.15 till och med 1.30. Båtar utan SRS-tal deltar i Touring-klassen
1.7 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.
1.10 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.
1.11 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

5 Signaler visade på land
5.3 Flaggor före och vid start visas på land på östra pirramen vid hamnen i Vindhem. Flagga B visas 15 min före start om bana ska seglas "medurs", Information om detta kommer även att ges vid rorsmansmötet.

6. Tidsprogram
08.00 - 09.00 Registrering
09.15 Rorsmansmöte
10.00 Tid för första varningssignal
Efter målgång After-Sail aktiviteter, SuSS bjuder på ärtsoppa vid tävlingsexpedetionen
ca 17.00 Prisutdelning

7. Klassflaggor och genomförande
7. Klass/start Signalflagga SRS, Entyp B
Seglingarna startas med jaktstart - vilket innebär enskild starttid för varje båt. Se bilaga – "Startlista".
Startproceduren påbörjas 10.00 Varningsignal 5 min före första starttid – Klassflaggan B sätts upp Förberedelse 4 minuter före starttid -förberedelseflagga P sätts upp En-minut 1 minut före starttid– förberedelseflagga P tas ner Start – Klassflagga B tas ner (Första båt startar kl 10.05)
Båt som startar tidigare än sin angivna starttid återkallas med flagga X och en ljudsignal.

8. Kappseglingsområde
8.1 Kappseglingarna genomförs på vattnen runt Alnön

9. Banan
9.1 Enda rundningsmärke är ALNÖN- med undantag av ön KÄNNINGEN som ska passeras öster om. Banans längd är beräknad till ca. 24 distansminuter. Banan seglas moturs. Signalflagga "1" visas 15 minuter före första start om banan ska seglas medurs. Vid avkortning av bana visas flagga C och ljudsignal ges från arrangörsbåt någonstans längs banan. Målgång kommer då att ske mellan arrangörsbåten och närmaste fasta föremål t.ex sjömärke, bropelare eller kajnock.

10. Märken
10.1 Start och mållinjen är en linje mellan två flaggprickar belägna strax utanför inseglingen till Vindhem.

14. Tidsbegränsning
14.1 Maximitiden för första båt i mål är 6 timmar. Tävlingen avslutas 2 timmar efter att första båt gått i mål.

15 Båt som utgår
15.1 Båt som utgår måste meddela tävlingsledare på telefon.

16. Priser
16.1 Vandringspriser för totalsegrare Alnön runt, vinnare Lilla SRS, Vinnare Stora SRS, bästa debutant, bästa båt i entypsklass med minst 3 startande samt nyttopriser.
Datum: 2016-05-12

Uppdaterad: 14 DEC 2016 21:36

Postadress:
Mellannorrlands Seglarförbund
Daniel Solberg, Kummelgatan 7
853 57 Sundsvall

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Annons